Nevladino udruženje "VARDAR- MKD" Podgorica, Crna Gora

Oformimo Makedonski nacionalni savjet u Crnoj Gori

Identitet

Upoznajmo se! Prepoznajmo se! Družimo se! Veselimo se! Budimo ono što Makedonci jesu!

Komunikacija

Komunicirajmo u cilju razmjene iskustava, kompetencija, planova i ciljeva u svrhu razvoja saradnje.

Razvoj

Razvijajmo se i usavršavajmo kao jedinke i kao zajednica. Mnogo ruku veća je i snaga,

Vaš identitet

Da li si Makedonac/ka?

Ako se izjašnjavate kao Makedonci/ke, a živite i radite u Crnoj Gori, kontaktirajte NVU “VARDAR-MKD” u cilju formiranja Makedonskog nacionalnog savjeta u Crnoj Gori

Vaš identitet

Šta Vam pruža nacionalni savjet

Nacionalni savjet svojim djelovanjem može obezbijditi besplatno školovanje na makedonskim univerzitetima, omogućiti zapošljenje Makedoncima iz Crne Gore u makedonskim firmama koje posluju u Makedoniji, Crnoj Gori i šire. Savjet pruža svaki vid podrške i  povezuje Makedonce radi druženja i zajedničkog napretka.

Otvoreni projekti

Imate ideju za projekat? Bacimo se na posao.